Včela česká

13.05.2013 21:14

 

Vyrobeno z lípy, povrchová úprava včelí vosk a olejová barva. Vyřezáno na Dřevosochařském a řezbářském sympoziu v Ratajích nad Sázavou 6.-11. 5. 2013.

Téma bylo Včela česká: 

Na téma Včela česká jsem vyřezal reliéf, na kterém jde vidět rozkvetlá Lípa jako národní strom, který opyluje včela. V pozadí jde vidět silueta hory Říp, na kterou přišel praotec Čech, symbol české krajiny. V popředí je starý slaměný úl. 

Řezba je umístněna v muzeu motorových pil v Ratajích nad Sázavou.

Sympozium

Věnováno