Ratajské dřevosochání a řezbování 2013

13.05.2013 21:03

Vyřezáno na Dřevosochařském a řezbářském sympoziu v Ratajích nad Sázavou 6.-11. 5. 2013.

Téma bylo Včela česká: 

Na téma Včela česká jsem vyřezal reliéf, na kterém jde vidět rozkvetlá Lípa jako národní strom, který opyluje včela. V pozadí jde vidět silueta hory Říp, na kterou přišel praotec Čech, symbol české krajiny. V popředí je starý slaměný úl. 

Umístnění řezby: Muzeum motorových pil Rataje nad Sázavou

Ratajské dřevosochání a řezbování 2013

Řezba ze sympozia.