IV. studentské řezbářské sympozium v Bzenci 2013

21.06.2013 20:20

Vyřezáno na řezbářském sympoziu ve Bzenci 10. - 16. 6. 2013.

Téma bylo Abstrakce:

Na téma abstrakce jsem vyřezal reliéf, který má znázornit černou díru, tunel, nekonečno ... . Každý v abstrakci vidí něco jiného.

Řezba ze sympozia.